13.06.2024 – Gamle Skyttarstillingar i Granvin

På tur opp til dei gamle skyttarstillingane ovanfor Eide og vidare opp til Flatneset og Øykjaskår.

Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:19
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:20
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:21
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:27
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:26
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:25
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:25
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:23
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:25
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:24
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:23
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:22
Gamle skyttarstillingar ovanfor Eide i Granvin, 13. juni 2024, 13:21
Flatneset, 13. juni 2024, 13:13 (Granvin)
Øykjaskår Turkasse ovanfor Eide, 13. juni 2024, 13:05 (Granvin)
Bustadfelt i Granvin sett frå Øykjaskår, 13. juni 2024, 13:06
Granvin Småbåthamn sett frå Øykjaskår, 13. juni 2024, 13:04
Røynstrand sett frå Øykjaskår, 13. juni 2024, 13:03 (Granvin)
Granvin Sagbruk sett frå Øykjaskor, 13. juni 2024, 13:03 (Granvin)
Røynstrand (3/621) sett frå Øykjaskår, 13. juni 2024, 13:04 (Granvin)

Turen på kart.

Kart-side