GPS turar på kart

Tester ut det å visa GPS turar på kart, vil prøva å leggja ut nye turar i tida som kjem.

Sykkelturar (S) og Fotturar (F)

DatoTurtype BeskrivelseLengdeStigning
(Kart)KMM
13.12.20FotoFGranvin, Hauseberget, Øykjaskor, Heiane, Tveito, Granvin7588
11.12.20FotoFSkulestadmo, Svartaberget, Hovden, Håmyrane, Skulestadmo10769
08.12.20FotoFHonve, Yksnabjørg + div. stiar i terrenget6476
31.08.20FotoFØyane, Tjørnahorgi, Kulsafjøra, Godeplasseggi, Øyane11714
31.08.20SVoss, Øyane (oppunder Gråsida), Flyane, Voss25689
30.08.20FotoSVoss, Oppheim, Haugsvik, Brandset, Bjørndalen841350
29.08.20FotoSVoss, Kvitno, Kvitno Hyttefelt, Rong421105
16.08.20FotoSVoss, Oppheim, Langedalen, Langedalsstølen, Furestølen701705
15.08.20FotoSVoss, Olavstøl, Aurdal, Vesterheimklyve, Oppheim, Ulvik, Voss 932262
14.08.20FotoSVoss, Hamlagrøosen. Bergsdalen, Storefossen1041126
12.08.20FotoFBakka, Rimstigen, Skarsbakkane, Breiskrednosi171582
11.08.20FotoSVoss, Velesstølen, Roksbotnen, Hindartveit431741
10.08.20FotoSVoss, Evanger, Teigdalen, Stora Volavatnet (demning)882300
08.08.20FotoFGjelle, Gråsida, Nansenbu (Minnemarsj)251847
07.08.20FotoSVoss, Ænsstølen, Rødno, Sundvesstølen621610
06.08.20FotoSVoss, Granvin, Krokavatnet, Skamdalen, Bulko661860
01.08.20FotoSVik, Gunnarsete, Bøeggi, Vik, Skorge531896
31.07.20FotoSVoss, Granvin, Vatnasete, Ulvik, Ljono, Solsæ, Voss921774
29.07.20FotoSVoss, Edal, Bjørgo, Mugås, Elje, Styveshorgi (tipp).731953
27.07.20FotoSVoss, Granvin, Tveito, Vetlavatnet.731953
25.07.20FotoSVikafjellet, Kvilesteinsvatnet, Selhamar39951
24.07.20FotoFVallavik til Midtfjell, med retur via Dalsete til Vallavik.151354
23.07.20FotoSStalheim, Brekkedalen, Fresvikjordalen med meir.601910
22.07.20FotoSVoss, Fenne, Fennastølane.501620
20.07.20FotoSVinje, Oppheim, Oppheimsdalen, Reppabotn, Røvhaugen, Årmot511577
19.07.20FotoSVoss, Urdland, Moldalii (Moldalie), Furteset, Beiset, Jonsstølen, Gugmundset, Remlo og Fyrjo601733
16.07.20FotoSVoss, Spildo, steinbrot i Øvre Granvin, Skjervet, Dalebu, Dale, Allie (Alia Allii), Nyatræet, Skeidset (Skeiset), Storlid, Aunaset, Spildatveita (Tveiti), Skår (Skåramat) og Øvre Granvin sett nedanfor Kollskår582194
15.07.20FotoSVoss, Edal, Steine, Lauvdalen, Rekvestølen, Kvitlastølen, Raudberget.582178
14.07.20FotoSVoss, Bulken, Vestbygdi33774
04.07.20FotoSVoss – Hodnaberg, med stølstur til Sveindalen og Kvålsdalen631870
19.06.20FotoSSkjeldal, Træn, Skylje, Hosås, Øvre og Nedre Skjerven, Solarås, Hyljarås, Skjerveggen, Flagastølen og Selset612053
18.06.20FotoSVoss, Tverrberg, Potten, Øvraset, Nyestølen361037
17.06.20FotoSVoss, Liaset, Singeset451156
13.06.20FotoSHolbygi, Vossestrand (Skreio og Steinset stølar), vidare til Engjaland, Sundvesstølen og Oppheim (Berge/Bergshaugen)812293
12.06.20FotoSSkjervsfossen, Jørdre, Kollskår, Skår, Bjørndalen og Skaftedal551483
11.06.20FotoSVeskre, Kulset og Rong471360
06.06.20FotoSVoss, Arhellaren, Dale, Byrkjo, Yksnabjørg16483
01.06.20FotoSVoss, Flyane (mangler spor), Voss, Liaset371104
31.05.20FotoFHåstabba, Håstabbastølen (Kvanndal)6510
30.05.20FotoFHelle, Storafjellet (Stanghelle)8725
29.05.20FotoFHamre, Seljenuten, Oksen141302