Søking

Du finn gamle bilete på VossNow som var lagt ut før 01.01.2021 med å søke på desse.

Søke tips:
Du kan søke etter alle bileta med dato slik: dd.mm.åååå
skriv f.eks.: 10.10.2020 (alle bilete denne dagen)
eller f.eks.: 10.10. (alle bileta teke den 10. Oktober, uansett år)

Vil du søke etter Nesheim i Granvin i 2020 kan du søke f.eks. slik: Nesheim Granvin 2020
Søk f.eks.: Voss Roset Aurora (så får du alle bilete med norlys frå Voss teke frå Roset)
Søk f.eks. slik: «150 år» og du får alle bileta som inneheld nøyaktig setningen.

PS…. Den søker og igjennom nye bilete lagt ut etter 01.01.2021 (sjå lenger nede på sida).


Det kan kanskje vere litt tungvindt å finne eit bilete som er lagt ut frå 2021, då sider/innlegg kan ha mange bilete på samme side, når du søker får du berre opp eit av desse før du opnar sida med alle bileta.
Då kan denne sida hjelpe deg med å søke direkte på eit av desse bileta: søk etter bilete frå 01.01.2021