Søking

Du finn gamle bilete på VossNow som var lagt ut før 01.01.2021 med å søke på desse.

Søke tips:
Du kan søke etter alle bileta med dato slik: dd.mm.åååå
skriv f.eks.: 10.10.2020 (alle bilete denne dagen)
eller f.eks.: 10.10. (alle bileta teke den 10. Oktober)

Vil du søke etter Nesheim i Granvin i 2020 kan du søke f.eks. slik: Nesheim Granvin 2020
Søk f.eks.: Voss Roset Aurora (så får du alle bilete med norlys frå Voss teke frå Roset)
Søk f.eks. slik: «150 år» og du får alle bileta som inneheld nøyaktig setningen.

PS…. Den søker og igjennom nye bilete lagt ut etter 01.01.2021