13.06.2024 – Granvin

Biletglimt frå dagen tur.
På tur frå Granvin (Småbåthamn) og opp til dei raude mastene til fjordspennet over Granvinsfjorden.

Granvin Småbåthamn, 13. juni 2024, 12:25
Sauldeflætene, 13. juni 2024, 10:31 (Granvin)
Infoark ved Sauldeflætene Turkasse, 13. juni 2024 (Granvin)
Bjørkehaugen på veg mot Fjordspennet (Bjørndalen)
Granvinsfjorden, 13. juni 2024, 10:44
Granvin, 13. juni 2024, 11:02
Granvin, 13. juni 2024, 11:05
Granvin, 13. juni 2024, 11:03
Granvin, 13. juni 2024, 11:03
Granvin, 13. juni 2024, 11:03
Granvin, 13. juni 2024, 11:03
Granvin, 13. juni 2024, 11:03
Granvin, 13. juni 2024, 11:03
Granvin, 13. juni 2024, 11:03
Granvin, 13. juni 2024, 11:03
Granvin, 13. juni 2024, 11:04
Granvin, 13. juni 2024, 11:04
Røynstrand, 13. juni 2024, 11:04 (Granvin)
Granvin Småbåthamn, 13. juni 2024, 11:04
Granvinsfjorden sett frå dei raude mastene til fjordspennet, 13. juni 2024, 11:27
Granvin Småbåthamn, 13. juni 2024, 12:32
Granvin Småbåthamn, 13. juni 2024, 12:31
Granvin Småbåthamn, 13. juni 2024, 12:28
Granvin Småbåthamn, 13. juni 2024, 12:30
Granvinsfjorden mot Eide og Granvin Sagbruk, 13. juni 2024, 12:33
Granvin Sagbruk, 13. juni 2024, 12:25
Eide i Granvin, 13. juni 2024, 12:25

Turen på kart.

Kart-side