Om denne sida

Velkomen til VossNow/FotoVoss
 
Denne sida er i første rekke vigd til bilete frå Voss og omland. Nesten dagleg vert det lagt ut nye bilete med ulike motiv frå daglegliv, gateliv, fjell, landskap, flora og fauna. Sidan starten i 1996 har over 132.000 bilete vorte lagt ut.

Ny publiserings platform vart teke i bruk 01.01.2021.
Har no teke WordPress i bruk til å publisere bilete med, dei gamle bileta frå VossNow sida finn du med å søke på bileta der du og kan søke på dato.

Søking.
Har lagt inn to måtar å søke etter bilete på, ein for bilete lagt inn før 2021 og ein for bilete lagt inn etter 2021.
Den fyrste måten kan du og bruke på alle bileta, men tungvindt å finne eit bestemt bilete lagt inn etter 2021 då du berre får opp eit bilete før du opnar opp sida/inlegget der du finn alle bileta og det du søkte på/etter.

Heile foto arkivet på meir enn 132.000 bilete er no søk-bart og vert oppdatert fortløpande.

Den gamle VossNow sida fungerte dårleg på Nettbrett og Smart telefonar, og søke systemet var svært tungvindt å oppdatere.

Å få heile bilete arkivet søk-bart i WordPress frå Microsoft Access vart litt meir komplisert enn eg trudde.
Mellom anna fekk eg ikkje til å få med klokkeslett og temperatur, men på dei nyare bileta er iallfall klokkeslett med på sjølve biletet.
Men no er iallfall arkivet lett å oppdatere og vedlikehalde.