Om denne sida

Velkomen til VossNow/FotoVoss
 
Denne sida er i første rekke vigd til bilete frå Voss og omland. Nesten dagleg vert det lagt ut nye bilete med ulike motiv frå daglegliv, gateliv, fjell, landskap, flora og fauna. Sidan starten i 1996 har over 117.000 bilete vorte lagt ut.

Ny publiserings platform er teke i bruk 01.01.2021.
Har no teke WordPress i bruk til å publisere bilete med, dei gamle bileta frå VossNow sida finn du med å søke på bileta (Søk etter gamle bilete) der du og kan søke på dato.

Heile foto arkivet på meir enn 117.000 bilete er no søk-bart og vert oppdatert fortløpande.

Den gamle VossNow sida fungerte dårleg på Nettbrett og Smart telefonar, og søke systemet var svært tungvindt å oppdatere.

Å få heile bilete arkivet søk-bart i WordPress frå Microsoft Access vart litt meir komplisert enn eg trudde.
Mellom anna fekk eg ikkje til å få med klokkeslett og temperatur, men på dei nyare bileta er iallfall klokkeslett med på sjølve biletet.
Men no er iallfall arkivet lett å oppdatere og vedlikehalde.