31.12.2020 – Hanguren

Biletglimt frå dagens tur opp på Hanguren med utsyn mot Voss og Skulestadmo.
Fint vinterføre på Hangurstoppen, og mange var på ski medan andre leika seg i Trollbakken.

Voss frå Hanguren, 31. desember 2020, 12:34 (Hangursrestauranten)
Utanfor gamle Hangursrestauranten, 31. desember 2020, 12:33 (Hanguren Voss)
Hangurstoppen mot Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 31. desember 2020, 12:53 (Hanguren Voss)
Trollbakken på Haangurstoppen med Voss Gondol og Hangurstoppen Restaurant, 31. desember 2020, 12:57 (Hanguren Voss)
Trollbakken på Hangurstoppen, 31. desember 2020, 12:59 (Hanguren Voss)
Utsyn frå Hangurstoppen mot Valberget og Slettafjellet, 31. desember 2020, 13:01 (Hanguren Voss)
Kjekt med litt dra hjelp, 31. desember 2020, 13:22 (På ski med hund – Hangurstoppen Hanguren Voss
Skulestadmo frå Hangurstoppen, 31. desember 2020, 13:07 (Borstrondi Kvitheim Hanguren)