30.07.2021 – Tjørnahorgi 1047 moh.

På tur frå Voss til, Øyane, Tjørnahorgi, Kulsfjøra, Godeplasseggi med retur Voss.

Bilete frå Voss til Tjørnahorgi (Gråsida).

Glimme mot Hellesneset, 30. juli 2021, 12:11, +22C (Voss)
Mot Voss frå Nesthus, 30. juli 2021, 12:17, +22C (Gossland)
Øyane stølar, 30. juli 2021, 12:51 (Voss)
Mot Øyane, Dyrvedalen og Voss sett ovanfor Øyane, 30. juli 2021, 13:03 (Voss)
Bulken, Dyrvedalen og Voss sett på veg mot Tjørnahorgi, 30. juli 2021, 13:12 (Voss Gråsida)
Landskapsbilet på Gråsida sett på veg mot Tjørnahorgi, 30. juli 2021, 13:26 (Gråsida Voss)
Vatn oppunder Tjørnahorgi (Gråsida) med Voss i bakgrunnen, 30. juli 2021, 13:35 (Gråsida Voss)
Utsyn frå Tjørnahorgi mot Voss til venstre i biletet og Tjørnatjørni til høgre i biletet, 30. juli 2021, 13:35 (Gråsida Voss)
Tjørnahorgi, 1047 moh., 30. juli 2021, 13:36 (Gråsida Voss)
Tjørnahorgi med Mykkeltveitveten bak, 1047 moh., 30. juli 2021, 13:38 (Gråsida Voss)
Tjørnahorgi, 1047 moh., 30. juli 2021, 13:38 (Gråsida Voss)