31.07.2021 – Voss i Dag

Biletglimt frå siste dagen i denne månaden.

Nattstemning over Vossebygda sett frå Roset, 31. juli 2021, 01:20
Voss sett nedanfor Sandfjellet, 31. juli 2021, 13:50
Voss sett nedanfor Sandfjellet, 31. juli 2021, 14:40
Voss sett ovanfor Roset, 31. juli 2021, 15:13, +19C
Voss sett ovanfor Tungeteigen, 31. juli 2021, 15:44, +20C
Vosso sett frå Tintrabrua, 31. juli 2021, 15:56, +20C
Minigolfen, 31. juli 2021, 16:01, +20C (Holbergsplassen Prestegardslandet Voss)
Vangsvatnet mot Voss Kulturhus sett nedanfor Holbergsplassen, 31. juli 2021, 16:00, +20C
Park Panorama, Vangsvatet, Holbergsplassen og Prestegardslandet, 31. juli 2021, 16:02, +20C (Voss)
Vangsvatet, Holbergsplassen og Prestegardslandet, 31. juli 2021, 16:03, +20C (Voss)
Vangsvatet, Holbergsplassen og Prestegardslandet, 31. juli 2021, 16:03, +20C (Voss)
Holbergsplassen, Minigolfen og Prestegardslandet, 31. juli 2021, 16:04, +20C (Voss)
Minigolfen, 31. juli 2021, 16:05, +20C (Voss)
Torget, 31. juli 2021, 16:06, +20C (Voss)