29.09.2022 – På tur til Daurmålsnuten.

På tur til Granvin og Daurmålsnuten.

Monsvatnet mot Lønahorgi, 29. september 2022, 11:32 (Flatlandsmoen)
Monsvatnet mot Lønahorgi, 29. september 2022, 11:33 (Flatlandsmoen)
Granvinsvatnet mot Øve Vassenden (Seim), 29. september 2022, 12:00 (Granvin)
Utsyn mot Granvinsvatnet og Joberget med båtnaust i framgrunnen, 29. september 2022, 12:09 (Granvin)
Granvinsvatnet mot Joberget, 29. september 2022, 12:11, 12:11 (Granvin)
Kjerland sett frå Kjerlandsvegen, 29. september 2022, 12:21 (Granvin)
Granvin og Granvinsfjorden sett frå Tveitovegen, 29. september 2022, 12:31 (Granvin)
Utsyn frå Daurmålsnuten mot Granvin og Granvinsvatnet, 29. september 2022, 13:17 (Granvin)
Granvin og Granvinsvatnet sett frå Daurmålsnuten, 29. september 2022, 13:21 (Granvin)
Granvin og Granvinsvatnet sett frå Daurmålsnuten, 29. september 2022, 13:21 (Granvin, Panorama)
Granvin sentrum sett frå Daurmålsnuten, 29. september 2022, 13:23 (Granvin)
Granvin sentrum sett frå Daurmålsnuten, 29. september 2022, 13:23 (Granvin)
Granvin sentrum sett frå Daurmålsnuten, 29. september 2022, 13:23 (Granvin)
Kjerland og Nedre Vassenden sett frå Daurmålsnuten, 29. september 2022, 13:23 (Granvin)
Nestås sett frå Daurmålsnuten, 29. september 2022, 13:23 (Granvin)
Granvinsfjorden sett frå Eide, 29. september 2022, 14:13 (Granvin)
Granvinsfjorden sett frå Eide, 29. september 2022, 14:11 (Granvin)