28.09.2022 – Voss – Bulken – Seim

På tur frå Voss til Bulken og Seimsgrend.

Voss sett ovanfor Riset, 28. september 2022,12:15, +13C
Bordalen sett ovanfor Roset, 28. september 2022, +13C
Voss sett ovanfor Roset, 28. september 2022, 12:21, +13C
Rosethytta, 28. september 2022, 12:30, +13C (Voss)
Mot Bulken, 28. september 2022, 13:31, +14c
Utsyn ovanfor Grimastad mot Vangsvatnet, 28. september 2022, 13:38, +14C (Bulken)
Utsyn ovanfor Høydalane mot Vangsvatnet, 28. september 2022, 13:44, +14C (Bulken, Voss)
Ussyn mot Vestbygdi og Hodn (Horn) sett frå Dalavegen, 28. september 2022, 13:52, +14C (Bulken)
Seim, 28. september 2022, 13:57, +14C (Seimsgrend, Bulken)
Seim med tog på veg mot Bergen, 28. september 2022, 13:57, +14C (Seimsgrend, Bulken)
Eide sett frå Seimsgrend, 28. september 2022, 13:58, +14C (Bulken)
Flaga, Flagavegen, Vestbygdi sett frå Seimsgrendvegen, 28. september 2022, 14:03, +14C (Bulken)
Bulken Stasjon, 28. september 2022, 14:09, +14C