25.09.2024 – Granvin

Nokre bilete frå dagens tur til Granvin.

Skjervsfossen, 25. juni 2024, 12:55 (Granvin)
Seim (Øvre Vassenden) sett frå Nesheim, 25. juni 2024, 14:26 (Granvin)
Seim (Øvre Vassenden) sett frå Nesheim, 25. juni 2024, 14:26 (Granvin)
Granvinsvatnet ved Nesheim med Joberget bak, 25. juni 2024, 13:17 (Granvin)
Granvinsvatnet sett frå Nesheim, 25. juni 2024, 13:16 (Granvin)
Granvinsvatnet mot Holven (Hollve) sett frå Nesheim, 25. juni 2024, 13:18 (Granvin)
Kjerland, 25. juni 2024, 13:38 (Granvin)
Kjerland med Granvinsvatnet bak, 25. juni 2024, 13:38 (Granvin)
Kjerland, 25. juni 2024, 13:38 (Granvin)
Granvin bygdemuseum, 25. juni 2024, 13:43 (Granvin)
Granvin bygdemuseum, 25. juni 2024, 13:44 (Granvin)
Granvinsfjorden, 25. juni 2024, 13:47 (Granvin)
Granvinselva og Toresbryggja, 25. juni 2024, 13:49 (Granvin)
Granvinselva og Toresbryggja, 25. juni 2024, 13:49 (Granvin)
Eide, Granvinselva, Toresbryggja og Granvinsfjorden sett frå Hardangervegen, 25. juni 2024, 14:01 (Granvin)
Nedre Røynstrand sett frå Hardangervegen, 25. juni 2024, 14:06 (Granvin)