24.06.2024 – Hodnaberg

Hodnaberg, Torfinnsheimen, Torfinnsvatnet og Kvålsdalen.
På sykkel til Hodanberg der turen gjekk vidare til fots.

Skirstøstjørni og Flatøyni.

Skirstølstjørni sett på veg mot Hodnaberg, 24. juni 2024, 12:24
Stølane Flatøyni sett på veg frå Hodnaberg mot Narheim, 24. juni 2024, 15:37

Utsyn utover Hamlagrøvatnet.

Hamlagrøvatnet og Hodnaberg, 24. juni 2024, 13:04
Utsyn frå toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftverk
Hamlagrøvatnet og Hodnaberg, 24. juni 2024, 13:04
Utsyn frå toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftverk
Hamlagrøvatnet og Hodnaberg, 24. juni 2024, 13:13 (Panorama)
Utsyn frå toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftverk
Hamlagrøvatnet og Hodnaberg, 24. juni 2024, 13:04
Utsyn frå toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftverk
Hytte ved toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftstasjon, 24. juni 2024, 13:14

Utsyn mot Hodnaberg.

Hodnaberg sett frå toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftverk, 24. juni 2024, 13:13
Hodnaberg sett frå toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftverk, 24. juni 2024, 13:14
Hodnaberg sett frå toppen på røyrgata til Hodnaberg Kraftverk, 24. juni 2024, 13:14

Torfinnsheimen.

Utsyn mot Torfinnsosen og Torfinnsheimen, 24. juni 2024, 13:36
Torfinnsheimen, 24. juni 2024, 13:36
Torfinnsheimen, 24. juni 2024, 13:42

Torfinnsvatnet.

Torfinnsosen og Torfinnsvatnet, 24. juni 2024, 13:46 (Panorama)
Torfinnsvatnet, 24. juni 2024, 13:43
Torfinnsvatnet sett frå Skorane, 24. juni 2024, 14:15 (Panorama)
Torfinnsvatnet med Storeholmen, 24. juni 2024, 13:55
Torfinnsvatnet ved Vassviki sett frå parti på Skorane, 24. juni 2024, 14:14
Torfinnsvatnet ved Vassviki sett frå parti på Skorane, 24. juni 2024, 14:15

Kvålsdalen.

Kvålsdalen med Øvre og Nedre Kvålsdalstjørni sett frå parti på Skorane, 24. juni 2024, 14:30
Utsyn mot Sveindalseggi og Kiellandbu sett ovanfor Kvålsdalen, 24. juni 2024, 14:30
Kvålsdalen med Øvre og Nedre Kvålsdalstjørni, 24. juni 2024, 14:37 (Panorama)
Kvålsdalen med Øvre og Nedre Kvålsdalstjørni, 24. juni 2024, 14:36

Grånolten og Grånoltatjørni.

Hamlagrøvatnet, Grånolten og Grånoltatjørni, 24. juni 2024, 14:49 (Hodnaberg)
Grånolten og Grånoltatjørni, 24. juni 2024, 14:49 (Hodnaberg)

Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg.

Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg og Hodnaberg Kraftstasjon, 24. juni 2024, 15:23
Hodnaberg Kraftstasjon, 24. juni 2024, 15:24
Hamlagrøvatnet mot Hodnaberg Kraftstasjon, 24. juni 2024, 15:28