25.01.2021 – Fossekallen

Fossekallen (Cinclus cinclus) i Lundarvatnet (Skulestadmo).

Fossekallen (Cinclus cinclus) i Lundarvatnet, 25. januar 2021, 14:21 (Skulestadmo)
Fossekallen (Cinclus cinclus) i Lundarvatnet, 25. januar 2021, 14:21 (Skulestadmo)
Fossekallen (Cinclus cinclus) med liten fiskeyngel til fangst på Lundarvatnet, 25. januar 2021, 14:21 (Skulestadmo)

Fossekall

Fossekallen er ein fugl i fossekallfamilien som er utpeikt som nasjonalfugl i Noreg. Fossekallen finst i store delar av Europa og nordvestre Asia. Fuglen er brunsvart med kvit hakelapp, liten og rundvoren, med stutt stjert. Han held særleg til langs fossestryk, elvar og vatn.

Kjelde: Wikipedia

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.