21.06.2021 – Voss Hanguren

Bilete frå Hanguren, Voss og Mølster.

Voss frå Hanguren, 21. juni 2021, +15C
Karibyen på Tvildemoen sett frå Hanguren, 21. juni 2021, 14:30, +15C (Voss)
Båbrekko (Tvildemopen) sett frå Hanguren, 21. juni 2021, 14:30, +15C (Voss)
Nyrefeltet utvidar og nye bru element ligg klare for å bli lyfta på plass til den nye gangbrua over Vosso, 21. juni 2021, 14:29, +15C (Voss)
Sauene har funne seg godt til rettes ved gamle Hangursrestauranten, 21. juni 2021, 14:36 (Hanguren Voss Husdyr Fauna)
Villsau på Hanguren, 21. juni 2021, 14:37 (Husdyr Fauna)
Voss sentrum sett frå Mølsterberget, 21. juni 2021, 14:54, +15C
Voss sentrum med Torget og Tinghusplassen sett frå Mølsterberget, 21. juni 2021, 14:54, +15C
Voss sentrum med Sverresplass sett frå Mølsterberget, 21. juni 2021, 14:55, +15C
Sivlevegen 3 der bygginga er godt i gang og Ringheimsvegen sett frå Mølsterberget, 21. juni 2021, 14:55 (Voss)
Mølstertunet (Voss Folkemuseum) sett frå Mølsterberget, 21. juni 2021, 14:55, +15C (Voss)
Hesjer på Mølster med Mølstertunet bak (Voss Folkemuseum), 21. juni 2021, 15:15, +15C (Voss)
Hesjer på Mølster med Mølstertunet bak (Voss Folkemuseum), 21. juni 2021, 15:15, +15C (Voss)
«Blåklokkevikua», eng med blåklokker og Voss Gondol i farta bak sett frå Mølster, 21. juni 2021, 15:20 (Voss)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.