15.06.2024 – Evangerlaurdag

Biletglimt frå Evangerlaurdag.

Evangerlaurdag 1:2

Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:44
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:45
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:45
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:45
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:45
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:46
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:46
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:46
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:46
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:47
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:47
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:48
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:48
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:48
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:48
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:54
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:54
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:55
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.
Biletglimt frå Eavangerlaurdag, 15. juni 2024, 11:55
Utstilling/sal av handverk, lokalmat, lokalhistorie og lopper.