11.06.2021 – Voss i Dag

Bilete mot Voss frå Hanguren.

Voss frå Hanguren, 11. juni 2021, 12:35, +18C
Voss Gondol ved Mast 1 sett frå Hanguren, 11. juni 2021, 12:35, +18C
Voss sentrum (Torget) sett frå Hanguren, 11. juni 2021, 13:35, +18C
Voss sentrum (Sverresplass) sett frå Hanguren, 11. juni 2021, 12:35, +18C
Haugamoen sett frå Hanguren, 11. juni 2021, 12:35, +18C
Voss sett ovanfor Mølster, 11. juni 2021, 13:00, +18C