09.05.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå denne dagen.

Voss sett frå Roset.

Voss frå Roset, 09. mai 2023, 01:36 (Nattbilete)
Voss frå Roset, 09. mai 2023, 08:24

Voss sett frå Hanguren.

Voss frå Hanguren, 09. mai 2023, 10:18, +9C
Haugamoen sett frå Hanguren, 09. mai 2023, 10:19, +9C (Voss)
Voss frå Hanguren, 09. mai 2023, 10:19, +9C
Vossabadet, Voss Idrettshall og fotballbaner, 09. mai 2023, 10:19, +9C (Voss)
Fotballbanane får seg ei oppgradering etter flaumen.

Voss sett ovanfor Mølsterberget.

Voss sett ovanfor Mølsterberget, 09. mai 2023, 10:34, +10C
Hestavangen sett ovanfor Mølsterberget, 09. mai 2023, 10:34, +10C
Torget sett frå Hanguren, 09. mai 2023, 10:34, +10C (Voss)

Voss frå Raugstadvegen.

Voss frå Raugstadvegen, 09. mai 2023, 11:01, +10C
Voss sentrum sett frå Raugstadvegen, 09. mai 2023, 11:02, +10C
Holbergsplassen og Minigolfen sett frå Raugstadvegen, 09. mai 2023, 11:01, +10C (Voss)