10.05.2023 – Voss i Dag

Nokre bilete frå ein dag med regnvær.

Voss frå Roset, 10. mai 2023, 06:30
Skulestadmo, 10. mai 2023, 09:51, +8C
Utanfor gamle Hangursrestauranten, 10. mai 2023, 11:10 (Hanguren, Voss Resort)
Voss frå Hanguren, 10. mai 2023, 11:07, +8C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 10. mai 2023, 11:23, +8C
Voss sentrum sett ovanfor Mølsterberget, 10. mai 2023,11:23, +8C
Lundhaugen sett nedanfor Mølsterberget, 10. mai 2023, 11:36, +9C (Voss)
Voss sett nedanfor Mølsterberget, 10. mai 2023, 11:36, +9C Voss)
Voss frå Roset, 10. mai 2023, 19:33
Voss frå Roset, 10. mai 2023, 23:31 (Nattbilete)