07.07.2024 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagen i dag.

Skulestadmo sett frå Bavallen, 07. juli 2024, 11:04 (Borstrondi, Kvitheim)
Skulestadmo sett frå Bavallen, 07. juli 2024, 11:05 (Borstrondi)
Flatekvål sett frå Bavallen, 07. juli 2024, 11::05 (Borstrondi, Skulestadmo)
Skulestadmo sett frå Ringheim, 07. juli 2024, 11:36, +14C
4H landsleir ved Voss VGS i Skulestadmo, 07. juli 2024, 11:38, +14C
4H landsleir ved Voss VGS i Skulestadmo, 07. juli 2024, 11:31, +14C
4H landsleir ved Voss VGS i Skulestadmo, 07. juli 2024, 11:31, +14C
Voss sett frå Mølster, 07. juli 2024, 11:56, +14C
Haugamoen med Haugabaret bak sett frå Mølster, 07. juli 2024, 11:56, +14C (Voss)
Nyre sett frå Mølster, 07. juli 2024, 11:57, +14C (Voss)
Bordalen sett frå Mølster, 07. juli 2024, 11:57, +14C (Voss)
Bryn sett frå Mølster, 07. juli 2024, 11:57, +14C (Voss)
Ringheimsvegen og Rognsbakkem, Ole Bull Akademiet og Olavs Park sett frå Mølster, 07. juli 2024, 11:57, +14C (Voss)
Voss sett frå Nedre Mølstervegen, 07. juli 2024, 12:05, +14C