06.07.2024 – Løyning

På tur frå Løno til Staup, Moldbakken, Løyning, Afdalsstølen, Afdal, Bergo med retur til Løno via Staup.

Løno og Staup

Løno sett ovanfor Staup, 06. juli 2024, 11:13 (Løne, Skulestadmo)
Løno sett ovanfor Staup, 06. juli 2024, 11:13 (Løne, Skulestadmo)
Staup, 06. juli 2024, 11:13 (Løne, Løno, Skulestadmo)
Løno sett ovanfor Staup, 06. juli 2024, 11:13 (Løne, Skulestadmo)
Løno sett ovanfor Staup, 06. juli 2024, 11:13 (Løne, Skulestadmo)
Løno sett ovanfor Staup, 06. juli 2024, 11:14 (Løne, Skulestadmo)
Løno sett ovanfor Staup, 06. juli 2024, 11:14 (Løne, Skulestadmo)

Moldbakken

Moldbakken stølar, 06. juli 2024, 11:20 (Reppen, Skulestadmo)
Moldbakken stølar, 06. juli 2024, 11:30 (Reppen, Skulestadmo)

Løyning og utsyn frå Løyning

Utsyn frå Løyning mot Grotland, Nesheim og Lønaøyane, 06. juli 2024, 12:04 (Slulestadmo)
Utsyn frå Løyning mot Lønaøyane, 06. juli 2024, 12:04 (Skulestadmo)
Utsyn frå Løyning mot Nesheimstunet (Voss Folkemuseum), 06. juli 2024, 12:04 (Reppen, Skulestadmo)
Utsyn frå Løyning mot Nesheim, 06. juli 2024, 12:05 (Reppen, Skulestadmo)
Utsyn frå Løyning mot Grotland, 06. juli 2024, 12:05 (Reppen, Skulestadmo)
Utsyn frå Løyning mot Fletre, 06. juli 2024, 12:05 (Reppen Skulestadmo)
Løyning mot Vetlavatnet, Lønavatnet og Skulestadsmo, 06. juli 2024, 12:22 (Panorama)
Løyning (gamle stølstufter), 06. juli 2024, 12:11 (Skulestadmo)
Løyning (gamle stølstufter), 06. juli 2024, 12:12 (Skulestadmo)
Løyning (gamle stølstufter), 06. juli 2024, 12:13 (Skulestadmo)
Gamal øks på Løyning, 06. juli 2024, 12:14 (Skulestadmo)
Løyning (gamle stølstufter), 06. juli 2024, 12:16 (Skulestadmo)
Utsyn frå Løyning mot Lønavatnet og Skulestadmo, 06. juli 2024, 12:24
Utsyn frå Løyning mot Vetlavatnet, Fletre og Hefte, 06. juli 2024, 12:24 (Skulestadmo)