05.09.2021 – Kulturminnedagane

Biletglimt frå Open dag på Hedleberget med demonstrasjon av skifferarbeid, kløyving og skanting ved Jan Olav Grevle, guida historietur inn til Songveshytta ved Ingmar Hårklau og kåseri om Myrkdalen «skildringar frå ei tid som var» med Brita Tveite.

Utstillingar, kafe etc. ved Fellesbrakka.

Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Smed Kjell Tvinde
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Litt av smeden sitt arbeid.
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021 Litt underhaldning på torader.
Biletglimt frå Open dag på Hedleberget, 05. september 2021 Underhaldning på Torader.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.