04.09.2021 – Til Evanger

På sykkeltur til Evanger.

Vangsvatnet mot Skjelde, Liland, Lilandsbrua og Bulken, 04. september 2021, 11:48 (Voss)
Vangsvatnet mot Saue, Grimastad, Lunde, Skjelde, Liland, Lilandsbrua og Bulken, 04. september 2021, 11:48 (Voss)
Seimsgrend med det som er att av Seimsvatnet, 04. september 2021, 11:56 (Bulken)
Seimsgrend med det som er att av Seimsvatnet, kan sanrt gå tørrskodd over til Seimsholmen, 04. september 2021, 11:56 (Bulken)
Muggås med Elge bak, 04. september 2021, 12:29 (Evanger)
Elge, 04. september 2021, 12:33 (Evanger)
Evanger med Evangervatnet, 04. september 2021, 12:38
Evanger sentrum, 04. september 2021, 15:30