05.07.2021 – Voss i Dag

Nokre biletglimt frå dagen i dag.

Nattstemning over Voss sett frå Roset, 05. juli 2021, 02:19, +18C
Nattstemning over Voss sett frå Roset, 05. juli 2021, 04:04, +18C
Voss sett ovanfor Gjelle, 05. juli 2021, 15:03, +23C
Voss sentrum sett frå Roset, 05. juli 2021, 15:35, +23C
Voss sett ovanfor Roset, 05. juli 2021, +23C
Den nye gangbrua over Vosso tek form, 05. juli 2021, 16:38, +24C

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.