04.07.2021 – Øyane og Flyane

På tur til Flyane og Øyane.

Flyane, 04. juli 2021, 15:50 (Voss)
Flyane med Voss bak, 04. juli 2021, 15:49 (Voss)
Øyane stølar, 04. juli 2021, 15:38 (Voss)
Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) ved Øyane, 04. juli 2021, 15:39 (Flora Voss)
Øyane med Voss bak, 04. juli 2021, 15:28 (Voss)
Øyane med Kvåle og Hellesneset bak sett frå parti ovanfor Øyane, 04. juli 2021, 15:29 (Voss)
Djukastein, Byrkje, Honve og Yksnabjørg sett frå parti ovanfor Øyane, 04. juli 2021, 15:22 (Byrkjo, Voss)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.