foto51142.jpg

30.07.2009

Giljarhusbrua frå 1789 – På Kongevegen mellom Haugsvik og Stalheim (Juli 2009) (Informasjon)

Kongevegen:
Det norske postverket vart skipa av den dansk/norske kongen Christian den IV i 1647. Postruta med berre el postføring for veka fylgde den gamle ferdselsvegen mellom Bergen og Christiania (Oslo).
Frå midten av 1700 talet voks det fram krav om snøggare postgang og fleire postføringar. Vegane . måtte då utbetrast, og eit stort vegbyggingsprosjekt, «Kongevegen», vart då sett i gang.
Her vart vegen bygd i 1780-1790 åra . Vegparsellen Haugsvik – Stalheim er om lag 5 km lang. Den går framom eller like i nærleiken av gardstuna, og den er i jamleg bruk av folk i grenda. No er den og mykje brukt som turistveg for dei som likar å gå.
Vegen ligg høgt oppe i lia med vakker utsikt over bygda, den er lett og god å gå. Her er oppsett kvilebenker på dei finaste utsiktsplassane.
Lat att grindene og hald området reint for avfall. God tur på ein fin turveg!

————————

The Royal MaiI Road:
When the transport of mail between Christiania (Oslo) and Bergen was organized in 1647, the old, narrow and bad roads were used for the royal postal route. ln the beginning the post was carried in a rucksack.
Then in 1780-1790 the royal road was built in order to reduce the time used to transport the mail. The road was constructed for use by horse and carriage, and was in common use at least 100 years. Nowadays the road is used as a short cut between the farms, and as a tourist road for those who like to walk.
The distance between Haugsvik and Stalheim is about 5 kilometres. You will pass several farms and also walk through a small forest.
Along the road you will find benches where you may sit down and take a rest. Enjoy views of the beautiful mountains and the fertile valleys. Please dose the gates behind you and keep the area free of waste. Ejoy your walk on the Royal Mail Road!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *