30.06.2024 – Voss og Vossestrand

Nokre bilete frå dagen i dag.

Voss sett ovanfor Roset, 30. juni 2024, 12:28
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 30. juni 2024, 12:41, +15C
Bordalen sett ovanfor Roset, 30. juni 2024, 12:32 (Voss)
Olde, Vele og Gjelland sett ovanfor Roset, 30. juni 2024, 12:31 (Bordalen, Voss)
Vele, Gjelland, Haug, Litlere og Herre sett ovanfor Roset, 30. juni 2024, 12:31 (Bordalen, Voss)
Litlere og Haug sett ovanfor Roset, 30. juni 2024, 12:31 (Bordalen, Voss)
Bjørnshovden og Nyhagen sett ovanfor Roset, 30. juni 2024, 12:31 (Voss)
Voss sett frå Giljavegen, 30. juni 2024, 13:43, +15C
Molte, 30. juni 2024, 13:12 (Voss)
Vossestrand sett frå Haga, 30. juni 2024, 15:35
Gilbakken, 30. juni 2024, 15:34 (Vossestrand)
Herheim, Sausjord og Gavle, 30. juni 2024, 15:34 (Vossestrand)
Sundveshaugen og Kroken, 30. juni 2024, 15:32 (Vossestrand)
Kroken, 30. juni 2024, 15:34 (Vossestrand)