30.04.2022 – Granvin

På tur til Granvin (Skjervsfossen, Granvinsvatnet, Kollanes, Kjerland, Trudvang, Eide, Tveito, Knoppsvane).

Skjervsfossen, 30. april 2022, 12:47 (Granvin)
Utsyn mot Holven over Granvinsvatnet, 30. april 2022, 13:06 (Granvin)
Granvinsvatnet mot Granvin, 30. april 2022, 13:08 (Granvn)
Kjerland og Kollanes sett frå Tveitovegen, 30. april 2022, 13:28 (Granvin)
Kjerland og Kollanes sett frå Tveitovegen, 30. april 2022, 13:32 (Granvin)
Kjerland sett frå Tveitovegen, 30. april 2022, 13:32 (Granvin)
Kjerland sett frå Tveitovegen, 30. april 2022, 13:42 (Granvin)
Kjerland sett frå Tveitovegen, 30. april 2022, 13:42 (Granvin)
Granvin (Trudvang) sett frå Orrefloten, 30. april 2022, 13:.43
Granvin sett frå Orrefloten, 30. april 2022, 13:.42
Granvin og Granvinsfjorden sett frå Orrefloten, 30. april 2022, 13:.42
Granvin (bustadfelt) sett frå Orreefloten, 30. april 2022, 13:43 (Granvin)
Granvin (bustadfelt) sett frå Orreefloten, 30. april 2022, 13:43 (Granvin)
Granvin (bustadfelt) sett frå Orreefloten, 30. april 2022, 13:43 (Granvin)
Granvin med Eide sett frå Orrefloten, 30. april 2022, 13:.43
Tveito (Granvin), 30. april 2022, 13:52
Eidesvegen mot Eide, 30. april 2022, 14:19 (Granvin)
Granvinsfjorden frå Eide, 30. april 2022, 14:12 (Granvin)
Ved Granvinsfjorden (Eide), 30. april 2022, 14:11 (Granvin)
Knoppsvane ((Cygnus olor) på Granvinsfjorden, 30. april 2022, 14:09 (Fauna Fuglar)
Knoppsvane ((Cygnus olor) på Granvinsfjorden, 30. april 2022, 14:09 (Fauna Fuglar)

Knoppsvane (Cygnus olor) er en stor våtmarkstilknyttet fugleart i gruppen svaner, som inngår i andefamilien. Den er blant de største fuglene som kan fly. Arten ble domestisert omkring år 1000–1500 e.Kr. og er nasjonalfugl for Danmark.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.