29.12.2020 – Voss og Haugamoen

Voss og Haugamoen sett på veg oppover mot Hangurstoppen.

Voss frå Hanguren (Hangursrestauranten), 29. desember 2020, 12:06, Nede 0C
Haugamoen sett ovanfor Mølsterberget, 29. desember 2020, 12:07, 0C (Vosso Hardangervegen, Meieriet, HMV Bil, Langebrua, Hardangerbanebrua, Bordalsvegen, AMFI senteret, Hotel Jarl)
Voss med Torget sett ovanfor Mølsterberget, 29. desember 2020, 13:25, 0C (Lokstallen, Skulegata, Hestavangen)