29.07.2021 – Palmafossen

Ny kraftstasjon og ny laksetrapp under bygging i Raundalselva.

Palmafossen (kraftverk), 29. juli 2021, 13:44, +22C (Raundalselva)
Ny laksetrapp under bygging i Raundalselva, 29. juli 2021, 13:47, +22C (Palmafossen Kraftverk)
(Stairs for the salmon to move to the other side of the power station.)
Ny laksetrapp under bygging i Raundalselva, 29. juli 2021, 13:47, +22C (Palmafossen Kraftverk)
Ny laksetrapp under bygging i Raundalselva, 29. juli 2021, 13:46, +22C (Palmafossen Kraftverk)

One comment

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.