28.12.2022 – Voss i Dag

På tur oppover mot Roset.

Voss frå Giljavegen, ,28. desember 2022 10:36, -3C
Vinterstemning på Florshaugen, 28. desember 2022, 10:54, -3C (Voss)
Vinterstem,ning på Florshaugen, 28. desember 2022, 10:57, -3C (Voss)
Vinterstemning med hytte ovanfor Florshaugen, 28. desember 2022, 11:10, -3C (Voss)
Vinterstemning med hytte ovanfor Florshaugen, 28. desember 2022, 11:13, -3C (Voss)
Bulken og Dyrvedalen sett ovanfor Roset, 28. desember 2022, 12:06, -2C (Voss)
Voss sett ovanfor Roset, 28. desember 2022, 12:01, -2C
Voss sentrum sett ovanfor Roset, 28. desember 2022, 12:01, -2C (Voss)
Voss sett ovanfor Tungeteigen, 28. desember 2022, 12:43, -1C