26.06.2024 – Voss-Uppsete

Uppsete og Uppsetedalen 2:2

Uppsete, 26. juni 2024, 13:39
Uppsete, 26. juni 2024, 13:40
Uppsete, 26. juni 2024, 13:41
Tog på veg mot Gravhalsen, 26. juni 2024, 13:41 (Uppsete)
Uppsete, 26. juni 2024, 13:41
Uppsete, 26. juni 2024, 13:41
Uppsete, 26. juni 2024, 13:51
Rundavatnet mot Uppsete, 26. juni 2024, 14:02 (Uppsetedalen)
Stølane Dalen (Uppsetedalen), 26. juni 2024, 14:05
Stølane Dalen (Uppsetedalen), 26. juni 2024, 14:05
Langavatnet mot Langvasstølen, 26. juni 2024, 14:11 (Uppsetedalen)
Langavatnet mot Langvasstølen, 26. juni 2024, 14:11 (Uppsetedalen)
Langavatnet (Uppsetedalen), 26. juni 2024, 14:14
Langavatnet (Uppsetedalen), 26. juni 2024, 14:16

Slondalsvatnet.

Slondalsvatnet, 26. juni 2024, 14:26 (Slondalen)
Slondalsvatnet, 26. juni 2024, 14:26 (Slondalen)
Slondalsvatnet, 26. juni 2024, 14:27 (Slondalen)
Slondalsvatnet, 26. juni 2024, 14:28 (Slondalen)
Slondalsvatnet, 26. juni 2024, 14:29 (Slondalen)
Slondalsvatnet, 26. juni 2024, 14:29 (Slondalen)
Slondalsvatnet, 26. juni 2024, 14:30 (Slondalen)

Mjølfjell.

Mjølfjell Ungdomsherberge, 26. juni 2024, 14:39
Mjølfjell Ungdomsherberge, 26. juni 2024, 14:39

Kårdal.

Kårdal, 26. juni 2024, 14:48
Kårdal, 26. juni 2024, 14:48

Rjoåni

Rjoåni (Rjoandfossen) ved Mjølfjell, 26. juni 2024, 14:56