22.08.2022 – Voss i Dag

Biletglimt frå Mønshaugen og Palmafossen.

Månen er komen opp på himmelen sett frå Roset, 22. august 2022, 23:36
Møn, 22. august 2022, 13:08 (Mønshaugen, Voss)
Møn, 22. august 2022, 13:08, (Mønshaugen, Voss)
Istadmyrane og Opeland, 22. august 2022, 13:47 (Mønshaugen, Voss)
Stuvarjo, 22. august 2022, 13:58 (Mønshaugen, Voss)
Graue sett frå Veiso, 22. august 2022, 14:00 (Mønshaugen/Palmafossen)
Veiso, 22. august 2022, 14:01 (Mønshaugen, Voss)
Tymbrålen, 22. august 2022, 14:04 (Mønshaugen, Voss)
Bjørke sett frå Kinne, 22. august 2022, 14:22 (Mønshaugen, Voss)
Bakketun, Hylle og Tøn sett frå Auro, 22. august 2022, 14:25 (Mønshaugen/Palmafossen)
Palmafossen sett frå Kvitlii, 22. august 2022, 14:26
På vinger over Palmafossen sett frå Kvitlii, 22. august 2022, 14:29 (D-FLOC / Skydive)
Palmafossen sett frå Kvitlii, 22. august 2022, 14:30
Lundarvatnet mot Kvitheim, 22. august 2022, 14:42 (Skulestadmo)