22.06.2024 – Stalheimskleiva og Nåli

På tur ned Stalhemskleiva til Stalheimsfossen og ein snartur bort til husmannsplassen Nåli.

Vandring i Stalheimskleiva.

Stalheimskleiva og Nærøydalen, 22. juni 2024, 12:52
Gamle skyttarstillingar ved fyrste svingen på toppenvi Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:14
Gamle skyttarstillingar ved fyrste svingen på toppenvi Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:14
Gamle skyttarstillingar ved fyrste svingen på toppenvi Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:16
Gamle skyttarstillingar ved fyrste svingen på toppenvi Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:15
Stalheimsfossen og Stalhem Hotel sett frå Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 12:53
Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 12.59
Stalheimskleiva og Nærøydalen, 22. juni 2024, 12:57
Nærøydalen sett frå Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 12:56
Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 12:55
Stalheimskleiva med Sivle gard og Sivlefossen, 22. juni 2024, 12:59
Gamalt reidskap som blei brukt under bygginga av Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:03
Sivle gard sett frå Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:00
Nærøydalen sett frå Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:01
Her har det vore ein serveringsstad i Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:01
Nærøydalen sett frå Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 13:01
Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 14:11
Stalheimskleiva med Sivlefossen, 22. juni 2024, 14:10
Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 14:19
Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 14:12
Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 14:19
Sivlefossen sett frå Stalheimskleiva, 22. juni 2024, 14:16
Stalheimsfossen, 22. juni 2024, 14:30 (Nærøydalen)

På tur til husmannsplassen Nåli.

Sivle gard, 22. juni 2024, 12:26 (Stalheim)
Utsyn frå Nålavegen mot Stalheim Hotel, 22. juni 2024, 16:09 (Stalheim)
Stalheimskleiva sett frå Nålavegen, 22. juni 2024, 15:58 (Stalheim)
Husmannsplassen Nåli, 22. juni 2024, 15:43 (Stalheim)
Jordalsnuten sett frå Nåli, 22. juni 2024, 14:44 (Stalheim)