22.05.2021 – Voss Bordalen (2)

Bilete frå Roset og ein tur utover Bordalen på sykkel (Del 2)

Kvitno med Kjenstølen bak, 22. mai 2021, +15C (Bordalen Voss)
Tesdal og Roksbotnen sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno (Litrane), 22. mai 2021, 14:47 (Bordalen Voss)
Tesdal sett frå hyttefeltet ovanfor Kvitno (Litrane), 22. mai 2021, 14:47 (Bordalen Voss)
Utsyn frå hyttefeltet ovanfor Kvitno (Litrane) mot Bordalen, 22. mai 2021, 14:50 (Bordalen Voss)
Utsyn frå hyttefeltet ovanfor Kvitno (Litrane) mot Bordalen, 22. mai 2021, 15:00 (Bordalen Voss)
Utsyn frå øvste delen i hyttefeltet ovanfor Kvitno (Litrane), 22. mai 2021, 14:56 (Bordalen Voss)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.