21.05.2022 – Vossablås

Biletglimt frå Vossablås, korpsfestival.
VOSSAblås er ein korpsfestival for alle – både erfarne og heilt nye korpsmusikantar.
Festivalen har vore arrangert annakvart/tredjekvart år sidan 1993 – i år for 15. gong.
Arrangør av festivalen er Voss Skulemusikk som ble stiftet i 1947. Med andre ord, me feirar
både 75 års jubileum i år.
På Voss ynskjer med at speleglede, fellesskap og mangfald skal stå i sentrum for
festivalen.
Festivalen har i år 17 deltakande korps.
Både Vossingar og andre tilreisande skal oppleve korpsmusikk over heile Vangen denne
helga.
Vi er glade for at korpset ditt har valgt å koma til Voss og bli med på VOSSAblås.
God festivalhelg!