21.05.2021 – Vossebygda (1)

På sykkeltur til Liaset via Kløve med heimveg om Tvinne (Del 1)

Utsyn frå Gjerdåker mot Palmafossen, 21. mai 2021, 11:56, +14C
Utsyn mot Gjerdåker, 21. mai 2021, 11:58, +14C (Palmafossen)
Kløve, 21. mai 2021, 12:18, +14C (Klyve Palmafossen)
Kløve og Selheim, 21. mai 2021, 12:18, +14C (Palmafossen Klyve)
Hadlingatræet bustadfelt, Repål og Øvre og Nedre Klyve med Gråsida, Hangurstoppen og Lønahorgi bak, 21. mai 2021, 12:29
Hadlaingatræet bustadfelt, 21. mai 2021, 12:29 (Kyte)
Repål, 21. mai 2021, 12:29 (Kyte)
Øvre og Nedre Kyte, 21. mai 2021, 12:29
Lemme, 21. mai 2021, 12:31 (Kyte)
Skulestadmo med Lønavatnet, Borstrondi, Lønahorgi og Hangurstoppen bak sett frå Liaset, 21. mai 2021, 12:48
Løno sett frå Liaset, 21. mai 2021, 12:55 (Borstrondi Skulestadmo)
Løno (Staup) sett frå Liaset, 21. mai 2021, 12:55 (Borstrondi Skulestadmo)

2 comments

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.