20.05.2021 – Granvin (1)

På sykkeltur til Granvin og fottur vidare opp til Daurmålsnuten 655 moh. med flott utsyn mot Granvin og Granvinsvatnet – (Del 1).

Uthus (Vedhus) på Klyve, 20. mai 2021, 11:56 (Granvin)
Granvinsvatnet, 20. mai 2021, 15:59 (Granvin)
Blomstring i Granvin, 20. mai 2021, 15:44 (Granvin)
Blomstring i Granvin, 20. mai 2021, 15:42 (Granvin)
Granvinsfjorden sett frå Eide, 20. mai 2021, 15:38 (Granvin)
Granvinsfjorden sett frå Toresbryggja, 20. mai 2021, 15:40 (Granvin)
Kjerland sett frå Kjerlandsvegen, 20. mai 2021, 15:32 (Granvin)
Granvin med Granvinsfjorden sett nedanfor Tveito (Tveitovegen), 20. mai 2021, 15:27 (Granvin)
Stokksel stølar i Stokkseldalen (Vinterbilete), 20. mai 2021, 15:222 (Granvin)
Stokksel stølar i Stokkseldalen (Vinterbilete), 20. mai 2021, 15:221 (Granvin)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.