20.01.2021 – Voss Håset

Bilete frå Voss til Håset (Urdland)

Hylle og Bakketun, 20. juni 2021, 11:06 (Palmafossen Voss)
Kløve (Klyve) med Rastalii bak, 20. juni 2021, 11:17
Kløve (Klyve, Kvarakvål, 20. juni 2021, 11:18
Urdland, 20. juni 2021, 11:28
Røyrlii, 20. juni 2021, 11:5
Håset stølar, 20. juni 2021, 12:09
Håset, 20. juni 2021, 12:09
Stølstomt på Håset med Grasida bak i horisonten, 20. juni 2021, 12:04
Håset med Lønahorgi bak, 20. juni 2021, 12:14
Håset med Raundalen bak, 20. juni 2021, 12:02

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.