19.06.2024 – Håset

På tur til Dale, Helgaset og Håset.
Biletglimt frå dagen tur.

Tjukkebygdi.

Tjukkebygdi med Lønahorgi bak sett frå Mønshaugen, 19. juni 2024, 13:24

Istadbakken.

Istadbakken, 19. juni 2024, 13:38 (Mønshaugen)

Dale.

Dale med Lønahorgi bak, 19. juni 2024, 13:47 (Mønshaugen)

Helgaset.

Helgaset, 19. juni 2024, 14:05 (Mønshaugen)
Helgaset, 19. juni 2024, 14:04 (Mønshaugen)

Håset stølar.

Håset med Håsetberget og Håsettjørni, 19. juni 2024, 14:37 (Mønshaugen, Panorama)
Håset med Lønahorgi bak, 19. juni 2024, 14:38 (Mønshaugen)
Håsettjørni med Øvre Fenno bak, 19. juni 2024, 14:38 (Mønshaugen)
Håset med Håsetberget bak, 19. juni 2024, 14:39 (Mønshaugen)
Håset med Håsethorgi bak, 19. juni 2024, 14:51 (Mønshaugen)
Sauer på bite ved Håset, 19. juni 2024, 15:07 (Fauna, Husdyr, Mønshaugen)

Utsyn frå Håsetberget.

Bjørgamarki, Opeland, Istadmyrane og Øvre og Nedre Fenne sett frå Håsetberget, 19. juni 2024, 14:59 (Mønshaugen)
Bjørgamarki og Opeland sett frå Mønsberget, 19. juni 2024, 14:57 (Mønshaugen)
Istad sett frå Håsetberget, 19. juni 2024, 14:57 (Mønshaugen)
Istadmyrane (Industrifelt) sett frå Mønsberget, 19. juni 2024, 14:57 (Mønshaugen)
Istadmyrane (Industrifelt) sett frå Mønsberget, 19. juni 2024, 14:52 (Mønshaugen)
Tveiti, Øvre og Nedre Fenne og Håtveiiti sett frå Mønsberget, 19. juni 2024, 14:52 (Mønshaugen)
Øvre Fenne sett frå Mønsberget, 19. juni 2024, 14:56 (Mønshaugen)
Nedre Fenne og Håtveiti sett frå Mønsberget, 19. juni 2024, 14:55 (Mønshaugen)

Voss.

Bryn, 19. juni 2024, 15:52, +17C (Voss)
Voss frå Bordalen, 19. juni 2024, 16:01, +17C (Panorama)
Park Panorama og Holbergsplassen, 19. juni 2024, 16:11, +17C (Voss)
Holbergsplassen og Prestegardslandet, 19. juni 2024, 16:13, +17C (Voss)
Vangskyrkja, 19. juni 2024, 16:16, +17C (Voss)