19.04.2021 – Vår Flora

Varmt og fint vårver likar dei ville blomane.

Kvitveis (Anemone nemorosa) på Hanguren, 19. april 2021, 12:24 (Flora)

Kvitveiskvitsymre eller geitsymre (Anemone nemorosa) er ei fleirårig urt i soleiefamilien. Dei kvite blomane hennar pregar skogbotnen kvar vår, i Noreg i april-mai. Kvitveis er giftig. Symrenamnet speglar attende på at planta har vore eit merke for når geitene kunne sleppast ut på beite. Når geitsymra blomstra var sumarsesongen i gang for geitene, og seinare, når kusymra blomstra, kunne kyrne starte sin sumarsesong ute på beite.

Planten vert 7-20 cm høg og dannar store bestandar. Han er spesielt tilpassa livet i lauvskogar. Dei kvite blomane spring ut før blada på trea, og blir slik dei første til å utnytta næringsstoff som er blitt frigjorte i løpet av vinteren. Når lauvet spring visnar kvitveisen, og jordstenglane tek vare på næringa til neste år.

Lerkespore (Corydalis solida) på Hanguren, 19. april 2021, 12:15 (Flora)

Lerkespore er en lav, flerårig urt med en solid (ikke hul) knollaktig jordstengel og et ovalt, skjellaktig blad nederst på stengelen. Bladene er 1-3, oftest 2 ganger 3-koplede med smale, avrundede fliker.

Lerkespore blomstrer i april-mai med 2-8 kortstilkete, purpurfargede blomster (10-15 mm lange) i tette klaser. Blomstene har to lepper, hvorav den øvre har en lang og noe bøyd spore. Alle støttebladene er uten fliker, noe som er nokså uvanlig i Corydalis-slekten. Det er kun de tre artene C. intermediaC. cava og C. gotlandica som har uflikete støtteblader.

Planten kan hybridisere med både fingerlerkespore (Corydalis pumila) og hagelerkespore (Corydalis pumila).

Lerkespore vokser i skog og kratt, rasmark og på beiter. I Norge finnes den på god løvjord spredt nord til Troms.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.