18.06.2021 – Vossebygda

Bilete frå Tjukkebygda (Palmafossen), Auro (Mønshaugen), Ringheim (slåtten er i gang) og Skulestadmo.

Tjukkebygda sett frå Kvitlii, 18. juni 2021, 14:41, +18C
Auro, 18. juni 2021, 14:45, +18C (Mønshaugen)
Slåtten er godti gang mange steder i bygda, slik som her på Ringheim, 18. juni 2021, 16:57, +18C (Voss)
Slåtten er godti gang mange steder i bygda, slik som her på Ringheim, 18. juni 2021, 16:57, +18C (Voss)
Skulestadmo (Voss VGS) med Kvitheim bak sett frå Ringheimsvegen, 18. juni 2021, 16:58, +18C

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.