17.08.2023 – Vossestrand – Holbygdi – Oppheim – Vinje

Vinje

Brileset, 17. august 2023 (Vinje)
Brileset, 17. august 2023 (Vinje)
Vinje sett frå parti på Skoraknoltane, 17. august 2023
Vinje sett frå parti på Skoraknoltane, 17. august 2023