17.08.2023 – Vossestrand – Holbygdi – Oppheim – Vinje

Oppheim

Biletparti på Snauskallen, 17. august 2023 (Vossestrand)
Villsauer på Snauskallen, 17. august 2023 (Vossestrand)
Oppheim frå biletparti på Snauskallen, 17. august 2023
Framnes, 17. august 2023 (Oppheim)
Oppheim Camping og Vossestølen, 17. august 2023 (Oppheim)
Oppheim frå biletparti på Snauskallen, 17. august 2023
Oppheimsvangen, 17. august 2023 (Oppheim)
Oppheim kyrkje, 17. august 2023 (Oppheim)
Finne, 17. august 2023 (Oppheim)
Bidne, 17. august 2023 (Oppheim)
Oppheim frå biletparti på Snauskallen, 17. august 2023
Oppheim frå biletparti på Snauskallen, 17. august 2023

Myrkdalen

Myrkdalen sett ovanfor Brileset, 17. august 2023