16.07.2022 – Voss i Dag

Nokre bilete frå Vossebygda i dag.

Utsyn frå Nadlane mot Dyrvedalen og Vangsvatnet, 16. juli 2022, 13:01, +14C (Bulken)
Nadlane, 16. juli 2022, 13:01, +14C (Bulken)
Utsyn ovanfor Lunde mot Dyrvedalen og Vangsvatnet, 16. juli 2022, 13:04, +14C (Bulken)
Utsyn ovanfor Grimastad mot Vangsvatnet, 16. juli 2022, 13:06, +14C (Bulken)
Olde, 16. juli 2022, 14:04 (Bordalen, Voss)
Haug med Bjørnshovden og Nyhagen bak sett frå Litlere, 16. juli 2022, 14:10 (Bordalen, Voss)
Voss Skulestadmo og Palmafossen sett frå Songvesåsen, 16. juli 2022, 14:33, +15C (Panorama)
Voss sentrum sett frå Songvesåsen, 16. juli 2022, 14:33, +15C (Panorama)
Skulestadmo sett frå Songvesåsen, 16. juli 2022, 14:34, +15C
Palmafossen sett frå Songvesåsen, 16. juli 2022, 14:33, +15C
Vikeshagen hyttefelt (ovanfor Voss ski og Tursenter), 16. juli 2022, 14:43 (Mønshaugen, Voss)
Oldedalen hyttefelt, 16. juli 2022, 14:46 (Bordalen, Voss)
Auro med Tjukkebygda bak, 16. juli 2022, 14:55 (Mønshaugen)
Auro med Tjukkebygdabog Graue bak, 16. juli 2022, 14:55 (Mønshaugen)