14.10.2022 – Voss i Dag

Nokre glimt frå dagen som byrja med opphaldsvær og enda i regnvær.

Morgonstemning, 14. oktober 2022, 08:05, +4C (Skulestadmo)
Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim), 14. oktober 2022, 09:20, +5C
Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim), 14. oktober 2022, 09:21, +5C
Trå (Trodo) / Skulestadmo frå Øvsthus (Kvitheim), 14. oktober 2022, 09:21, +5C
Skulestadmo (Kvitheim) sett frå Bavallen, 14. oktober 2022, 11:00, +7C
Skulestadmo med Voss Active (Voss Raftingsenter) som byggjer nytt Rafting Lodge (Rafitng Hotel) sett frå Bavallen, 14. oktober 2022, 10:59, +7C
Flatekvål (Borstrond) sett frå Bavallen, 14. oktober 2022, 11:, +7C (Skulestadmo)
Trå (Trodo) sett ovanfor, 14. oktober 2022, 11:09, +7C
Voss sett frå Austberget ovanfor Mølster, 14. oktober 2022, 11:40, +7C
Voss sett frå Austberget ovanfor Mølster, 14. oktober 2022, 11:40, +7C
Voss sett frå Austberget ovanfor Mølster, 14. oktober 2022, 11:40, +7C
Her ved Voss Ungdomsskule skal det koma ny idretts- og skulefløy sett frå Austberget ovanfor Mølster, 14. oktober 2022, 11:40, +8C (Voss)
Mølstertunet (Voss Folkemuseum) sett frå Austberget ovanfor Mølster, 14. oktober 2022, 11:39, +8C (Voss)