12.05.2021 – Voss Bulken Bordalen

Biletglimt frå dagens sykkeltur Voss, Bulken og Bordalen.

Mot Voss frå Kvåle, 12. mai 2021, 12:46, +15C
Utsyn frå Honve mot Bulken, 12. mai 2021, 12:55, +15C (Voss-Bulken)
Lilandsosen mot Bulken sett frå Lilandsbrua, 12. mai 2021, 13:04
Utsyn grå Grimastad mot Vangsvatnet og Dyrvedalen, 12. mai 2021, 13:19, +15C (Bulken-Voss)
Utsyn frå Grimastad mot Vangsvatet, 12. mai 2021, 13:17, +15C (Bulken-Voss)
Ved inntaksdammen til Vangjolo Kraftverk, 12. mai 2021, 14:01 (Voss)
Smågiljane stølar, 12. mai 2021, 14:03, +15C (Voss)
Voss sett ovanfor Tungeteigen, 14:24, +17C
Panorama Bordalen sett få Roe, 12. mai 2021, +17C (Voss)
Bordalen mot Rjodo, Bordalselva og Rjodabrui, 12. mai 2021, 14:45, +17C (Voss)
Bordalen med Vele og Olde, 12. mai 2021, 14:57, +17C (Voss)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.