12.04.2021 – Voss i Dag

Nokre bilete frå dagens tur opp Hangurslia og ned med Voss Gondol.

Voss frå Hanguren, 12. april 2021, 12:12, +7C (Hangursrestauranten)
Voss sentrum med Sverresplasssett frå Hanguren, 12. april 2021, 12:12, +7C (Hangursrestauranten)
Voss sentrum med Vangskyrkja sett frå Hanguren, 12. april 2021, 12:12, +7C (Hangursrestauranten)
Skulestadmo frå Hangurstoppen, 12. april 2021, 12:32, Nede+7C (Borstrondi, Kvitheim, Hanguren)
Mykkeltveitveten sett frå Hangurstoppen, 12. april 2021, 12:40 (Voss)
Utsyn mot Gamle Hangursrestauranten sett frå Voss Gondol, 12. april 2021, 12:41 (Hanguren Voss)
Voss Sjukehus og Voss Sjukeheim sett frå Voss Gondol, 12. april 2021, +7C (Rogne Voss)
Osavegen, Sivlevegen og Ringheimsvegen sett frå Voss Gondol, 12. april 2021, 12:47, +7C (Voss)
Osavegen, 12. april 2021, 12:48, +7C (Voss)
Nytt kontorbygg under oppføring på Fengselstomta sett frå Voss Gondol, 12. april 2021, 12:48, +7C (Voss)
Giullfjordungsvegen sett frå Voss Gondol, 12. april 2021, 12:48, +7C (Voss)
Voss Stasjon sett frå Voss Gondol, 12. april 2021, 12:49, +7C (Voss)
Vegg dekorasjon laga av ungdom på Voss, eit samarbeid mellom Vangsgryto og Vossa Jazz (Undergangen under Voss Stasjon), 12. april 2021
Vegg dekorasjon laga av ungdom på Voss, eit samarbeid mellom Vangsgryto og Vossa Jazz (Undergangen under Voss Stasjon), 12. april 2021

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.