11.11.2022 – Voss i Dag

Mykje regn og høg vasstand.

Mykje regn dei siste dagane har gjeve høg vasstand som her ved Minigolfen, 11. november 2022, 12:04+10C (Voss)
Vangsvatnet aukar fort time for time, 11. november 2022, 14:24, +10C
Høg vasstand ved Vangsvatnet mot Voss Kulturhus, 11. november 2022, 12:04, +10C (Voss)
Vangsvatnet stig time for time, 11. november 2022, 14:24, +10C
God vassføring i Vosso her ved Tintrabrua, 11. november 2022, 12:11, +10C (Voss)
God vassføring i Vosso sett frå Tintrabrua, 11. november 2022, 12:14, +10C (Voss)
God vassføring i Vosso sett frå Tintrabrua, 11. november 2022, 12:11, +10C (Voss)
Stor vassøring i Raundalselva her ved Palmafossen Kraftvertk, 11. november 2022, 13:49, +10C

Og slik såg det ut 9 november 2022.

Palmafossen kraftverk og Laksetrapp, 09. november 2022, 11:19, +7C (Palmafossen)
Høg vasstand ved Prestegardsmoen, Aktivitetsparken og Prestegardslandet, 11. november 2022, 14:32, +10C (Panorama)

Aktivitesparken i går, 10. november 2022.

Voss Ungdomsskule sett ovanfor Mølsterberget, 10. november 2022, 12:28, +9C (Voss)
Høgvasstand mot Prestegardsmoen og Grandane, 11. november 2022, 14:32, +10C
Aktivitetsparken ligg under Vangsvatnet, 11. november 2022, 14:31, +10C

One comment

Comments are closed.