11.09.2021 – Raundalskyrkja

Konsert i Raundalskyrkja i høve at kyrkja feirar 100 år i år.
25. august 1921-12. september 2021

Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Det vert ringt inn til konsert i kyrkja.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Organist Astrid Gjerstvang.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Me vert ynskt velkomen av Nanna Nordahl.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Me vert ynskt velkomen av Nanna Nordahl.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Øystein Haga og Helga Hjetland.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Svein Fostås og Christiane W. Lid
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Suranga Wickramanayake og Nikolaj Wickramanayak.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Altertavla.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Øystein Haga og Helga Hjetland.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Øystein Haga.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Åshild Bøe Kharazmi.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Astrid Gjestvang.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Åshild Bøe Kharazmi.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Reidar Reime.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Kirsten Gjersvik.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021
Kirsten Gjersvik.
Biletglimt frå konsert i Raundalskyrkja i høve kyrkja blir 100 år i år, 11. september 2021