10.08.2021 – Vossebygda i dag

Bilet glimt frå Vossebygda i dag.
Med bilete av Voss, Bordalen, Dyrvdalen og Bulken.

Gjernes sett nedanfor Songvesborgi, 10. august 2021, 13:06, +21C (Voss)
Voss sett frå Songvesåsen, 10. august 2021, 13:52, +21C (Sonvesåsen)
Haugamoen med Amfi-senteret sett frå Songvesåsen, 10. august 2021, 13:52, +21C (Sonvesåsen)
Voss sentrum sett frå Songvesåsen, 10. august 2021, 13:52, +21C (Sonvesåsen)
Bordalen med Litlere, Nyhagen, Bjørnshovden og Hermannsnuten bak, 10. august 2021, 13:28 (Voss)
Tesdal med Roksbotnen bak, 10. august 2021, 14:14 (Voss)
Rio, 10. august 2021, 14:12 (Voss Rjodo)
Rio, 10. august 2021, 14:12 (Voss Rjodo)
Tillung med Bordalen bak, 10. august 2021, 14:29 (Voss)
Olde, 10. august 2021, 10. august 2021, 14:33 (Voss)
Dyrvedalen sett frå Dagestad, 10. august 2021, 15:01, +21C (Voss-Bulken)
Vangsvatnet sett frå Skjelde, 10. august 2021, 15:33 (Bulken)